Fotogalerie Napište nám Odběr aktualit

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE OBECNÍ RESTAURACE SOKOLOVNA

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE OBECNÍ RESTAURACE SOKOLOVNAVyvěšeno: 18. 10. 2019
Sejmuto: 4. 11. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE OBECNÍ RESTAURACE SOKOLOVNA V OBCI JIMLÍN, ČÁST OBCE ZEMĚCHY

 

Obec Jimlín sděluje tímto zájemcům podmínky účasti ve výběrovém řízení na provozovatele obecní restaurace v obci Jimlín a náležitosti k podání písemné nabídky na uzavření nájemní smlouvy:

 1. Vyhlašovatel: Obec Jimlín, Jimlín č. 7, PSČ 440 01 Louny; IČ 00556327

 

 1. Předmět výběrového řízení:

 

 • Pronájem a provozování nebytového prostoru restaurace v sokolovně v Zeměchách č.p.54, p.č.66/1 a st.p.č.66/2, v katastrálním území Zeměchy u Loun.
 • Prostory restaurace a příslušenství: kuchyně, sál s výčepem a stavebně odděleným salonkem. Dále toalety a chodba. K restauraci přináleží i letní uzavřená zahrádka. Vytápění restaurace kotlem na tuhá paliva z přilehlé sokolovny.
 • Prohlídka všech prostor je možná po dohodě se starostou, Ing. Vladimírem Svobodou, mob. 732 281 893.

 

 1. Podmínky vyhlašovatele:

 

 • Účastnit výběrového řízení se mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
 • Způsob (účel) využití – minimálně provozování restaurace, poskytování služeb spojených se stravováním (rodinné oslavy a akce pořádané obcí Jimlín, schůze místních spolků a organizací).
 • Restaurace bude výhradně nekuřácká, nebude zřizován klub.
 • Minimální nájemné 1,- Kč za měsíc. Poplatky za el. energii, vodu a odpady hradí nájemce sám. Nájemce bude přispívat na společné topení ve výši 2000,- Kč měsíčně.
 • Kauce - jistina je stanovena ve výši 50. 000,- Kč a je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Vrácena bude po ukončení nájemního vztahu.
 • Smlouva o nájmu bude sjednána na dobu určitou v trvání 1 roku. Poté doba neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou
 • Škody vzniklé na majetku obce provozováním pohostinství hradí nájemce.
 • V případě, že výherce výběrového řízení bez závažného důvodu neuzavře do 10 dnů od předložení s Obcí Jimlín smlouvu o nájmu nebytových prostor včetně příslušenství, podle účinných právních předpisů, na předmět nájmu dle čl.2. Obec vyzve k uzavření smlouvy účastníka výběrového řízení, který se umístil ve výběrovém řízení jako další v pořadí.
 • Nájemce je povinen zajistit a hradit na vlastní náklady veškeré úpravy, opravy do výše max. 5 000,- Kč včetně potřebných revizí. Nákladnější opravy a úpravy vždy konzultovat s vlastníkem nemovitosti

 

 1. Posuzování nabídek:

 

 • Nabídky budou posouzeny a vítěz výběrového řízení bude vybrán komisí pro výběrové řízení, jejímiž členy jsou členové zastupitelstva obce Jimlín. Jednání komise pro výběrové řízení je neveřejné.
 • Komise pro výběrové řízení si vyhrazuje právo pozvat účastníka k ústní presentaci své nabídky.
 • Komise pro výběrové řízení rozhoduje o vítězi rovným hlasováním, prostou většinou hlasů přítomných členů komise.
 • O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise zprávu, která obsahuje seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí z výběrového řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis zbývajících nabídek, výsledek hodnocení a údaje o složení komise pro výběrové řízení

 

 1. Obsah nabídky

 

 • Identifikace účastníka (firma nebo jméno a příjmení žadatele, IČO, DIČ, místo podnikání nebo trvalé bydliště, tel. spojení, e-mail).
 • Kopie živnostenského oprávnění, případně dalších listin, osvědčujících způsobilost účastníka k provozování hostinské činnosti.
 • Výpis z rejstříku trestů, ne straší než 1 měsíc.
 • Potvrzení o bezdlužnosti (potvrzení od finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven).
 • Nabídka měsíčního nájemného v Kč (min. 1,- Kč/ měsíčně)
 • Přehled dosavadních zkušeností a případných doporučení účastníka, vztahující se k provozování hostinské činnosti.
 • Podnikatelský záměr (popis podnikatelského záměru s restaurací; finanční zabezpečení provozovatele; personální zajištění vč. jejich případné praxe v oboru; cílová skupina návštěvníků; požadované stavební a jiné úpravy; přehled služeb, které budou v restauraci nabízeny + sortiment; značka prodávaného piva; otevírací doba; spolupráce s obcí – v případě potřeby zajištění občerstvení či účast na akci atd.)
 • Souhlas účastníka se základními smluvními podmínkami dle čl.3 - Podmínky zadavatele.
 • Nabídka musí být žadatelem podepsána.

 

 1. Příjem nabídek

 

 • Nabídky doručte osobně nebo doporučeně na adresu vyhlašovatele – Obecní úřad Jimlín Jimlín č.p. 7, PSČ 440 01 Louny v době úředních hodin.

Příjem nabídek bude ukončen dne 5.11.2019 ve 12,00 hod.

Rozhodující pro včasné podání je datum a hodina doručení nabídky na adresu vyhlašovatele !!!! Obálku s nabídkou OZNAČTE výrazně v levém horním rohu nápisem: „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE OBECNÍ RESTAURACE SOKOLOVNA V OBCI JIMLÍN, ČÁST OBCE ZEMĚCHY“

Obálku, prosím, řádně uzavřete a zalepte!!!

 1. Ostatní informace pro zájemce (účastníky řízení):

 

 • Účastník výběrového řízení se upozorňuje, že vyhlašovatel je povinen podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytovat na dotaz třetích osob veškeré informace, které jsou obsahem jednotlivých oznámení a nabídek, s výjimkou chráněných osobních údajů.
 • Účastníci, jejichž nabídky budou doručeny v souladu s čl. 6, budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni po schválení výsledků výběrového řízení Komisí pro výběrové řízení.
 • Předpokládaný termín schválení výsledků výběrového řízení je 15.11.2019 Tento termín se může změnit.
 • Obec Jimlín si vyhrazuje právo změnit, či doplnit tento záměr, případně od něj odstoupit či toto výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádnou nabídku. Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE OBECNÍ RESTAURACE SOKOLOVNA zde ke stažení

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 10. 2019 14:06