Fotogalerie Napište nám Odběr aktualit

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > INFORMACE O KONÁNÍ 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIMLÍN

INFORMACE O KONÁNÍ 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIMLÍNVyvěšeno: 11. 5. 2020
Sejmuto: 18. 5. 2020
I N F O R M A C E
O KONÁNÍ 13.  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIMLÍN

 

Obecní úřad obce Jimlín v souladu s ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, svolaného starostou obce Ing. Vladimírem Svobodou.

 

Místo konání: HASIČSKÁ ZBROJNICE, Zeměchy č.p. 6,

Doba konání: 18.5.2020 v 17,30 hod.

Navržený program:

1. a) Zahájení

b) Určení ověřovatelů zápisu

c) Schválení programu

d) Kontrola plnění usnesení

2. Závěrečný účet obce Jimlín za rok 2019

3. Účetní závěrka obce Jimlín za rok 2019

4. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizace za rok 2019 vč. převodu hospodářského výsledku

5. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ pro školní rok 2020-2021

6. Projekt regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci na jeho revitalizaci  - „Polyfunkční dům Jimlín“

7. Majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem:

a) záměr pachtu části pozemku - 60 m2č. 365/6 v k.ú. Jimlín o celkové výměře 637 m2 dle situačního zákresu v katastrální mapě,

b) pacht části pozemku – 60 m2č. 365/6 v k.ú. Jimlín o celkové výměře 637 m2

dle situačního zákresu v katastrální mapě,

c) nabytí části pozemku - 29 m2 odděleného od pozemku č. 7 v k.ú. Jimlín, druh pozemku zahrada do majetku obce na základě darovací smlouvy,

d) úprava plateb nájemného v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru:

-  za pronájem pohostinství v Sokolovně  Zeměchy  č.p. 54,

-  za pronájem Sokolovny,  Zeměchy č.p. 54 a Vince,  p.p.č. 1116 v k.ú. Zeměchy.

8. Zařazení k.ú. Jimlín a k.ú. Zeměchy do území působnosti MAS SERVISO, obecně prospěšné společnosti SERVISO, o. p. s. se sídlem Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČ: 25457799

9. Rozpočet

a) žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu obce,

b) žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci,

b) rozpočtové opatření č. 2.

10. Diskuze

11. Závěr

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 05. 2020 18:17