Po, St 8-12, 13-17
tel: +420 415 696 225

Fotogalerie Napište nám Odběr aktualit

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky 

 

 

 

Informace budoucího provozovatele ke zřizování nových kanalizačních přípojek

 

V rámci realizace stavby kanalizace v obci Jimlín a části obce Zeměchy byly realizovány kanalizační odbočky. Tyto odbočky jsou zpravidla ukončené na hranici pozemku jednotlivých odběratelů.

 

Napojení vnitřních kanalizačních rozvodů do těchto odboček je možné realizovat až po podpisu nájemní smlouvy o provozování VH infrastruktury mezi obcí Jimlín a Severočeskou vodárenskou společností a.s. (SVSa.s.). Obci byla předložena tato smlouva k podpisu 15. června 2018, nyní je již podepsána i ze strany SVS a.s a je možné se připojovat a uzavírat smlouvy se SčVK a.s.

 

Po podpisu této smlouvy je možné budovat části přípojek na pozemcích odběratelů (připojovat nemovitosti). Každý odběratel je povinen uzavřít s provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) smlouvu na odvádění odpadních vod. Nezbytným podkladem k uzavření smlouvy je revize přípojky.

 

Revize je dokument, který zákazníkovi po kontrole napojení vyhotoví zaměstnanci provozu kanalizací, konkrétně:

Jan Kladivo, tel. 724 113 048, e-mail  jan.kladivo@scvk.cz

Miloš Souček, tel. 606 608 243, e-mail milos.soucek@scvk.cz

Volat pouze v době pondělí – pátek 7:00 – 15:00!

 

Zaměstnance SčVK kontaktujte v době před záhozem napojení na kanalizační odbočku. Odkrytá musí být minimálně část od místa napojení na odbočku k čistícímu místu (např. domovní šachta, čistící tvarovka).

 

Kanalizační přípojky musí splňovat podmínky uvedené v ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a v obecně-technické podmínkách, které jsou k dispozici na www.scvk.cz.

 

Těmito podmínkami mimo jiné jsou:

  • Vzdálenost napojení na stoku a místem pro přístup (šachtou, čistící tvarovkou) nesmí na kanalizační přípojce přesáhnout 25 m,
  • Kanalizační přípojka se navrhuje v přímém směru, v místě lomů trasy budou osazeny šachty (čistící kusy),
  • Ve dně domovní revizní šachty se bude nacházet otevřený žlábek,
  • Čistící tvarovka na potrubí vodorovně uložené se umístí do samostatné domovní šachty,
  • Před uvedením přípojky do trvalého užívání musí být v systému vnitřní kanalizace vybudováno funkční odvětrání přípojky,
  • Minimální profil kanalizační přípojky v celé trase je 150 mm,
  • Do kanalizační přípojky nebudou zaústěny srážkové vody,
  • Splaškové vody budou do přípojky odvedeny přímo, nelze je vypouštět přepadem ze stávajících jímek (žump).

 

Případné vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace je porušením § 10 odst.2 zák. 274/2001 Sb.

Pokud se fyzická osoba jako odběratel dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst.2 neoprávněně vypouští vodu do kanalizace, lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 50 000 Kč (§ 32, odst.5 a 7).

_________________________________________________________________________

Upozornění Obce Jimlín

Provedení revize je zpoplatněno cca 600 Kč bez DPH. Pracovníci SčVK vyšli vstříc našim občanům a s ohledem na to, že veřejné odbočky jsou vybudované a zkolaudované, postačí pro napojení jednotlivých objektů pouze uvedená revize, nebude vyžadována projektová dokumentace a ohlášení nebo stavební povolení. Tím občané ušetří čas i peníze.

                                                                                      Starostka Ing. Jana Mikovcová